A to juz odległa historia

brak opisu

Około roku: 1914
Komentarze dodaj komentarz
SWARZYCA
Port węglowy NIWKA - odbierający węgiel z kopalń "Modrzejów" i "Niwka". Spławiany przy pomocy płaskodennych galarów .Po prawej stronie widać zabudowania Niwki z kościołem. Odbijając trochę w lewo zabudowania Modrzejowa ,a ponad nimi kominy i dymy nad Sosnowcem . Z lewej strony zabudowania Mysłowic gdzie był łączący most graniczny zaborów pruskiego i rosyjskiego z posterunkami i komorami celnymi w Modrzejowie i Mysłowicach.