Dzisiejszy Ekonomik

Budynek powstał w 1908 roku, wtedy też mieściła się w nim niemiecka szkoła realna. 1922 roku swoją działalność rozpoczęła tutaj Publiczna Szkoła Powszechna nr 1. Już w 1927 roku nadano jej imię króla Jana III Sobieskiego. W okresie międzywojennym dopracowała się kilku dobrze wyposażonych pracowni, organizowała też wiele wystaw i prezentacji. Od 1935 roku w tym samym budynku działała Publiczna Szkoła Powszechna nr 3. U schyłku lat 50-tych przeprowadzono w budynku generalny remont, a w roku 1961 decyzją ówczesnych władz, przekazano część sal lekcyjnych Technikum Ekonomiczne¬mu. Do dziś mieści się tutaj gimnazjum oraz zespół szkół ekonomicznych.

Około roku: 1933
Komentarze dodaj komentarz
Brak komentarzy