Podcienia przy Rynku

Mieszczą się tuż obok rynku. Zostały wybudowane w XVI wieku i pełniły funkcję handlową. Ich właścicielami byli gwarkowie, gdyż ówcześnie tylko ludzie związani z górnictwem mogli trudnić się handlem. Same podcienia posiadają sklepienia krzyżowe wsparte na filarach czworobocznych. Otwierają się one na ulicę i Rynek arkadowymi łukami.

Około roku: 1900
Komentarze dodaj komentarz
Brak komentarzy