Tarnowskie Góry, Śląskie - stare zdjęcia i pocztówki

Pragniemy przedstawić wam album zdjęć z dawnych czasów.
Miejsce wykonania większości fotografii oznaczone jest na mapie, dzięki czemu możesz porównać aktualny wygląd miejsca z tym z przed lat.

Dzisiejszy Ekonomik
Budynek powstał w 1908 roku, wtedy też mieściła się w nim niemiecka szkoła realna. 1922 roku swoją działalność rozpoczęła tutaj Publiczna Szkoła Powszechna nr 1. Już w 1927 roku nadano jej imię króla Jana III Sobieskiego. W okresie międzywojennym dopracowała się kilku dobrze wyposażonych pracowni, organizowała też wiele wystaw i prezentacji. Od 1935 roku w tym samym budynku działała Publiczna Szkoła Powszechna nr 3. U schyłku lat 50-tych przeprowadzono w budynku generalny remont, a w roku 1961 decyzją ówczesnych władz, przekazano część sal lekcyjnych Technikum Ekonomiczne¬mu. Do dziś mieści się tutaj gimnazjum oraz zespół szkół ekonomicznych.
Tarnowskie Góry, Śląskie
Dworzec Kolejowy
Wybudowany został w 1888 roku, według projektu wrocławskiego architekta Roberta Hönscha, w stylu neorenesansowym z pewnymi elementami historyzmu. Budynek postawiono na kamiennym cokole z żółto – pomarańczowych cegieł. Widok części frontowej uległ zmianom z chwilą wykonania podziemnego przejścia na perony w 1968 roku. Zlikwidowano wówczas dwa boczne okna, czyniąc je dodatkowymi wejściami do hali dworca.
Tarnowskie Góry, Śląskie
Podcienia przy Rynku
Mieszczą się tuż obok rynku. Zostały wybudowane w XVI wieku i pełniły funkcję handlową. Ich właścicielami byli gwarkowie, gdyż ówcześnie tylko ludzie związani z górnictwem mogli trudnić się handlem. Same podcienia posiadają sklepienia krzyżowe wsparte na filarach czworobocznych. Otwierają się one na ulicę i Rynek arkadowymi łukami.
Tarnowskie Góry, Śląskie
Kościół p.w św. Apostołów Piotra i Pawła
Pierwszy kościół drewniany zbudowano w Tarnowskich Górach w roku 1519. Kościół ten w parę lat później spłonął. Budowę obecnego kościoła murowanego rozpoczęto w roku 1530. Po zakończeniu jego budowy znajdował się on do roku 1629 w rękach ewangelików. Za datę ustanowienia parafii pod wezwaniem Św. Ap. Piotra i Pawła, uważa się dzień 1 lutego 1630 roku, kiedy to wprowadzono w urząd pierwszego katolickiego proboszcza. Katolicy wielokrotnie przebudowywali swój kościół. Konsekrowano go po raz pierwszy w roku 1670. W latach 1675-1765 istniała w Tarnowskich Górach stacja misyjna księży Jezuitów z Opola, którzy obok pracy duszpasterskiej, prowadzili w mieście szkołę dla młodzieży polskiej. W latach 1848 do 1851 kościół został rozbudowany do obecnego stanu. Po plebiscycie śląskim Tarnowskie Góry wróciły do Polski, a kościół po gruntownej renowacji w latach 20-tych XX wieku, został ponownie konsekrowany 23 listopada 1927 roku.
Tarnowskie Góry, Śląskie
Dzisiejszy budynek poczty przy ulicy Piłsudskiego
Dzisiejszy budynek poczty przy ulicy Piłsudskiego
Tarnowskie Góry, Śląskie