Śląskie, Polska - stare zdjęcia i pocztówki

Pragniemy przedstawić wam album zdjęć z dawnych czasów.
Miejsce wykonania większości fotografii oznaczone jest na mapie, dzięki czemu możesz porównać aktualny wygląd miejsca z tym z przed lat.

mapa Mysłowic
brak opisu
Mysłowice, Śląskie
Piasek ul.Stawowa
brak opisu
Mysłowice, Śląskie
Dzielnica Dąbrówka Wielka
XlX wiek główna ulica Dąbrówki
Piekary Śląskie, Śląskie
OWŚ
Tradytor na wzgórzu 304 ,7 wybudowany 1933 r pierwszy schron wybudowany na terenie Dąbrówki Wielkiej OWŚ
Piekary Śląskie, Śląskie
Obszar Warowny Śląsk
SCHRON OWŚ Dąbrówka Wielka Piekary Śląskie
Piekary Śląskie, Śląskie
kop Rozalia
kopalnia rudy cynku i ołowiu
Piekary Śląskie, Śląskie
Szkoła Ludowa w Jęzorze
Szkoła Ludowa w Jęzorze. Uczniowie z klasy III a i IV b. Rok szkolny 1910/1911
Sosnowiec, Śląskie
Marienhütte
Huta szkla w Orzeszu
Orzesze, Śląskie