Skała (woj. Małopolskie) - stare zdjęcia i pocztówki

Pragniemy przedstawić wam album zdjęć z dawnych czasów.
Miejsce wykonania większości fotografii oznaczone jest na mapie, dzięki czemu możesz porównać aktualny wygląd miejsca z tym z przed lat.

Rzeplin/Józef Pieczonka
Skała, woj. Małopolskie
Krzyż niepodległości
RZEPLIN - Józef PIECZONKA
Skała, woj. Małopolskie
Józef Pieczonka - Polski Ułan, urodził się 06 marca 1897 roku w Czajowicach pow. Olkusz. Dnia 15 września 1914 roku wstąpił do Legionów, przydzielony do II Brygady Legionów Polskich. Dnia 18 marca 1916 roku z Domu Transportowego w Pradze odesłany został do Domu Uzdrowieńców w Kamieńcu. Dnia 22 marca 1916 roku z Kamieńca przydzielony został do kadry kawalerii. Następnie służył w 2 pułku ułanów 5 szwadronu. Wykazany w Stacji Zbornej w Przemyślu. Służył do rozwiązania Polskiego Korpusu Posiłkowego w dniu 16 lutego 1916 roku. Odznaczony brązowym medalem waleczności oraz krzyżem niepodległości. Mieszkał i zmarł we wsi Rzeplin k. Skały.
RZEPLIN
Skała, woj. Małopolskie
Zdjęcie zrobione podczas I wojny światowej w miejscowości Rzeplin k. Skały. (nieistniejący dom w którym zamieszkiwał Józef Pieczonka).